Charakterystyka osoby współuzależnionej

osoba współuzależniona

Zazwyczaj jest tak, że dzieci, małżonkowie oraz bliscy osób uzależnionych od alkoholu rozpaczliwie starają się sprawić, aby tego nie robiły, ale po pewnym czasie tracą nadzieję i nie wierzą, że spotka ich coś lepszego. Takie zjawisko jest nazywane współuzależnieniem, czyli uwikłanie się w chorobę alkoholową bliskiej osoby w nieco innym sensie, niż samo picie. Z takim współuzależnieniem przeważnie idzie zaniżenie własnej samooceny, odrzucenie własnych potrzeb i dobra. Osoby takie często boją się samotności oraz nowych zmian.

Jakie są cechy najbardziej charakterystyczne dla osób współuzależnionych?

Otóż tacy ludzie koncentrują swoje myśli przede wszystkim na piciu danej osoby oraz jej uzależnieniu. Biorą oni również odpowiedzialność za zachowanie osoby uzależnionej i na siłę próbują odciągać od alkoholu. Co więcej, często są ustalane schematy kiedy np. mąż ma nie pić, jednak są to okresy chwilowej abstynencji. Współuzależnieni nie odczuwają relaksu i nie potrafią się należycie odprężyć oddalając od codziennych obowiązków, ciągle żyją w dużym napięciu. Najgorsze jest jednak to, że to siebie obarczają winą za zjawisko alkoholizmu w rodzinie. Kolejnym punktem jest wstyd przed ludźmi i bardzo dobre ukrywanie tego jaka naprawdę jest sytuacja w domu. Często pojawiają się zaburzenia snu i sięganie po leki uspokajające.

Z jednej strony jest lęk przed nieznanym, z drugiej przerażająca wizja dalszego życia z alkoholikiem, który jest coraz bardziej nieprzewidywalny. Musimy zrozumieć, że zarówno samo uzależnienie alkoholowe jak i również omawiane współuzależnienie tworzą ogromne psychologiczne pułapki, które wprowadzają wiele zamieszania w związku i sferach uczuciowych. Zazwyczaj współuzależnieni starają się jak mogą łagodzić skutki spożywania nadmiernych ilości alkoholu przez bliską osobę oraz niedopuszczanie społeczeństwa do tego co się dzieje w domu. To ważne i nie można lekceważyć takowych zjawisk, ale zasięgać porady specjalistów, którzy pomogą zarówno alkoholikowi, jak i również jego rodzinie.