Różne metody i działania organizacyjne niosące pomoc osobą uzależnionym od alkoholu poza leczeniem odwykowym

jak leczyć alkoholizm

Punkty konsultacyjne

Przeważnie organizowane przez samorządy gminne lub organizacje pozarządowe czy kościoły. W Polsce obecnie działa około 2000 takowych punktów zajmujących się pomaganiem zarówno osobom uzależnionym, jak i również członkom ich rodzin. Wiele z nich zajmuje się również zjawiskiem przemocy domowej, które jest mocno powszechne. Warto jednak pamiętać, że punkt konsultacyjny w żadnym wypadku nie może być zastępstwem zamiast specjalistycznego leczenia w ośrodku oraz nie jest wyręczeniem służb takich jak pomoc społeczna czy kurator. Uważa się, że taki punkt powinien być miejscem tzw. pierwszego kontaktu, gdzie zgłasza się osoba uzależniona, albo jej szukająca pomocy rodzina. Dzięki temu są oni odpowiednio pokierowani do dalszych działań, które pomogą im rozwiązać problem alkoholowy w ich środowisku. Pracujący tam specjaliści oferują wiele form wsparcia, dzięki któremu uzależniony i współuzależnieni są jeszcze bardziej zmotywowani do zmiany.

Telefony zaufania

Tego typu inicjatywa powstała po to, aby pomagać ludziom, którzy znaleźli się w psychicznym „dołku”. Można tam anonimowo otrzymać pomoc oraz niezbędne wskazówki, dzięki którym można rozwiązać swój problem lub znaleźć osoby, które nam w tym pomogą. W Polsce działa obecnie około 470 telefonów zaufania. Są one przeważnie finansowane ze środków lokalnych, gminnych, które przeznaczone są na rzecz walki z chorobami alkoholowymi.

Stowarzyszenia i kluby abstynenckie

Tego typu kluby powstały po to, aby promować życie w trzeźwości. Często w ramach tego przedsięwzięcia organizowane są różnej maści spotkania, gdzie mogą przychodzić nie tylko sami uzależnieni, ale również członkowie rodzin. Dzięki temu poprzez wspólne zajęcia mogą oni uczyć się życia w trzeźwości i dowiadywać się kolejnych faktów, które umotywują ich do wytrwania w swoim postanowieniu. Często w ramach takowych klubów są działają telefony zaufania, czy też specjaliści którzy zajmują się pomocą w wychodzeniu z nałogu.

leczenie alkoholizmu

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

Jest to jedna z największych wspólnot w naszym kraju, która skupia w sobie ponad 2000 różnych grup, gdzie są zrzeszone osoby zmagające się z problemem alkoholowym. Uczestnictwo w poszczególnych spotkaniach takowych grup jest zawsze anonimowe i całkowicie dobrowolne. Co najważniejsze, istnieje tutaj zasada całkowitej poufności, więc każdy uczestnik spotkania ma pewność, że poruszane tam historie i tematy osobiste, na pewno nie wypłyną na światło dzienne. Wszyscy członkowie wspólnoty swoje spotkania odbywają w różnych okresach czasu i wybranych miejscach. Warto również wspomnieć, że tych spotkań, tzw. Mityngów nie prowadzą profesjonaliści, ale zwykli członkowie innych grup.

W całej wspólnocie istnieją zasady, dzięki którym każdy nowy członek ma poczucie bezpieczeństwa i tolerancji. To bardzo ważne, aby osoby, które w końcu zdecydowały się zrobić ten pierwszy krok mogły czuć się swobodnie i rozpocząć walkę ze swoim nałogiem. Nie można zapominać też o tym, że badania skuteczności wychodzenia z nałogu potwierdziły, że połączenie takowych spotkań oraz specjalistycznej terapii daje najlepsze efekty.