Różnice w wychodzeniu z alkoholizmu przez kobiety i mężczyzn

alkoholizm u kobiet

Najnowsze badania lekarzy z instytutu Massachusetts General Hospital (MGH) potwierdziły, że zupełnie inne czynniki mają wpływ na wychodzenie z alkoholizmu przez kobiety, a inne przez mężczyzn. W przypadku panów najlepiej sprawdzało się unikanie okazji do wypicia alkoholu, czyli odmawianie kolegom i nie stwarzanie niepotrzebnych sytuacji. Jeśli jednak chodzi o kobiety, to tam kluczowym czynnikiem było zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Wyrabiały one w sobie przekonanie, że nie muszą sięgać po alkohol, kiedy na przykład są smutne. Badanie zostało przeprowadzone na ponad 1700 pacjentach, w których 24% to były kobiety. Każde z osobna zgodziło się na poddaniu analizie w jaki sposób podchodzą oni do terapii odwykowej. Wszyscy mogli bez problemów brać udział w spotkaniach AA, czy też wspomagać się dodatkową terapią medyczną. Najważniejszym punktem w badaniu było opowiadanie przez pacjentów w jaki sposób radzą sobie z utrzymywaniem trzeźwości.

Opowiadali również jak idzie im wyrabianie przeświadczenia, że są w stanie powstrzymać się od alkoholu w rozmaitych sytuacjach życiowych. Warto nadmienić, że dzięki uczestnictwu w spotkaniach AA u obu grup zdecydowanie wzrastała pewność, że są oni w stanie sobie poradzić w sytuacji, kiedy zazwyczaj sięgali po alkohol. Badani starali się jak najczęściej przyjaźnić z osobami, które mogły pomóc im w opanowaniu nałogu i wspierały w dążeniu do celu. Te czynniki jednak ponad dwukrotnie lepiej wpływały na facetów. Doktor Kelly skomentowała to w następujący sposób: spotkania AA pomagały obu grupom w rozwijaniu pewności siebie i powstrzymywaniu się od alkoholu. W przypadku kobiet lepsze umiejętności radzenia sobie ze złymi nastrojami mogą pomóc jeszcze bardziej skupić się na celu. W przypadku panów natomiast motywujące było radzenie sobie w sytuacjach ryzykownych, czyli podczas meczu z kolegami i wszędzie tam, gdzie zazwyczaj ten alkohol się pojawiał.